Interhospitalia amb la posada en marxa d'aquesta central d'esterilització, completa el cercle sobre el tractament extern dels tèxtils d'entitats prestadores de serveis assistencials.

Mitjançant el nostre sistema certificat d'assegurament de la qualitat (UNE-EN_ISO-9001:2000), els procesos productius, realitzats per la nostra plantilla de personal amb formació especialitzada, s'ocupen de manera fiable d'aconseguir el màxim nivell de qualitat, tot dins de les infraestructures més modernes.

El nostre parc mòbil és part del sistema logístic adptat a les necessitats del producte. La roba bruta és recollida pel transport de la central de rentada, mentre que el de la central d'esterilització transporta, en camió refrigerat, exclusivament roba esterilitzada.

Apesar d'aquestes condicions, els contenidors utilitzats per l'emmagatzenament i transport de la roba esterilitzada són sotmesos a un procés de desinfecció, amb el qual es garanteix, segons les anàlisis bacteriològiques realitzades, l'absència total de microorganismes. De la mateixa maenra, les caixes dels camions s'higienitzen diàriament.

Les noves instal.lacions de producció de vapor i de tractaments d'aigües ens permeten subministrar als autoclaus vapor sec segons la norma EN 285:1996, garantint d'aquesta manera un perfecte procés a la fase d'esterilització (Norma EN-SN-554).

Per poder cobrir les necessitats del mercat, Interhospitalia ha adaptat l'explotació d'aquest servei, en els dues següents línies de producció:

a) Procés complet d'esterilització per prendes de cotó, en la versió de roba propietat del client
b) Procés complet d'esterilització per prendes de microfibra amb barrera, en la versió de roba de règim de lloguer.

En aquest apartat, les prendes són rigorosament controlades mitjançant codis de barres integrats, amb el fi de conèixer la història de la vida de cada peça de vestir, a l'efecte de garantir l'eficàcia de la barrera de protecció. Els controls sistemàtics d'estanqueitat dels teixits, mitjançant mesurador Tester, ajuden a complir aquest fi.

Politica calidad
interhospitalia
interhospitalia
interhospitalia
interhospitalia
interhospitalia
interhospitalia
certificado ISO Interhospitalia
Politica de calidad | Info legal | Esla, 60 - Poligono Industrial Santa Margarita - 08223 TERRASSA - BCN - Tel. 93 785 43 62
Fax: 93 731 06 23 - info@interhospitalia.es